Hububat Tedarikçileri Derneği; hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamak, tahıl ticaretinde sektör ve ülke menfaatlerine katkıda bulunacak uygulamalara öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz; sektörün uluslararası entegrasyon ve rekabet gücünün arttırılması için çalışmalarda bulunur, kamu ve özel sektör arasındaki eşgüdümü sağlar, kamuoyu ve resmi kuruluşlar nezdinde sektörü temsil eder, tahıl ticaretini ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ve ilgili mercilere duyurur, üyeleri arasında ticaretin geliştirilmesi, ortak etik kurallar ve kontratlar oluşturulması için faaliyetlerde bulunur.

2012

KURULUŞ TARİHİ

HUBUDER

Hububat Tedarikçileri Derneği;
ülke menfaatlerine katkıda bulunacak uygulamalara öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.

YUKARI